India Plans Surgical Strike 2.0 Target China? | India does not want to see further escalation

India Plans Surgical Strike 2.0 Target China?

సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ 2.0: భారతదేశం మరింత తీవ్రతరం కావాలని కోరుకోలేదు … దేశం ఉగ్రవాదిని లక్ష్యంగా చేసుకున్న తర్వాత బుధవారం చైనా మరియు రష్యాకు తెలిపింది. వివిధ ప్రాంతాలలో ఇతర దాడులను ప్లాన్ చేస్తోందా భారత ప్రభుత్వం?

https://youtu.be/gSviwTyrFn8

Share this article

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *